NAVIGATION
SOSIALEMEDIER
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen@outlook.com t: 63 85 83 35
Design og Drift: Grafisk Service AS

Hemnes Næringsforening Årsmøte.

Agenda for årsmøtet mandag 10.september 2018.

Klubbhuset (SHIUL) kl.21.00.

1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, sekretær 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Fastsettelse av medlemskontingent 7. Innkomne forslag 8. Valg 9. Avslutning Årsberetning. Også i denne perioden har mye dreid seg om kommuneplan 2018 – 2028. Det blir en viktig oppgave for det nye styret i samarbeid med utbyggingsselskapet i kommunen og de etablerte å tilrettelegge for ny virksomhet på det nye industriområdet. Det er avholdt utvidede styremøter der vi har vært i dialog med potensielle utbyggere. Sentrumsutvikling har vært et sentralt tema. Samarbeid med SHIUL, og Hemnes Vel med forskjønning av sentrum har også i 2018 vært svært vellykket. Undertegnede er nestleder i Aurskog-Høland utvikling. Dette er et viktig fora som knytter tettstedene tettere sammen. Sammen arrangeres Stuttreist & Himlaga festivalen 22.september med deltagere fra hele kommunen. Rømskog er også med. Aurskog-Høland konferansen med 150 påmeldte ble gjennomført. Ny Oslo ring 4_RV22 er blitt jobbet med siden 2014. Ny trase på østsiden av Glomma er kommet med i NTP. Hastighetstog prosjekt. Handle lokalt kampanje 24.november. Reiselivssatsing i A-H Rømskog er på programmet. (Reiselivslaget nedlagt 2016) Egen Næringsavis for kommunen for å vise mangfoldet? Leif Arne Lundhagen

Styrets sammensetning 2017

Leder: Leif Arne Lundhagen Nestleder: Arild Hellesjø Kasserer: Ole Einar Holt Sekretær: Ola Foss Vold Styremedlem: Kjetil Fager Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Styremedlem: Torun-Marie Brøtmet Varamedlem : Rita Wennemo Valgkommite: Roy Gundersen Ole-Ivar Berg . Medlemskontingent for innværende år: Bedrifter med ansatte kr. 1.500,- Enkeltmannsforetak kr. 1.000,- Støttemedlem/hobby kr. 200,- Styret Hemnes 25.August 2018.

Styrets sammensetning 2018 valgt 10.9.2018

Leder: Leif Arne Lundhagen Nestleder: Jan Erik Martinsen Kasserer: Ole Einar Holt Sekretær: Ola Foss Vold Styremedlem: Kjetil Fager Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Styremedlem: Torun-Marie Brøtmet Varamedlem : Rita Wennemo Valgkomite: Roy Gundersen Ole-Ivar Berg
FACEBOOK
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen @outlook.com t: 63 85 83 35
Design og vedlikehold: Grafisk Service AS

Hemnes Næringsforening Årsmøte.

Agenda for årsmøtet mandag 10.september

2018.

Klubbhuset (SHIUL) kl.21.00.

1. Åpning av årsmøtet 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 3. Valg av møteleder, sekretær 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Fastsettelse av medlemskontingent 7. Innkomne forslag 8. Valg 9. Avslutning Årsberetning. Også i denne perioden har mye dreid seg om kommuneplan 2018 – 2028. Det blir en viktig oppgave for det nye styret i samarbeid med utbyggingsselskapet i kommunen og de etablerte å tilrettelegge for ny virksomhet på det nye industriområdet. Det er avholdt utvidede styremøter der vi har vært i dialog med potensielle utbyggere. Sentrumsutvikling har vært et sentralt tema. Samarbeid med SHIUL, og Hemnes Vel med forskjønning av sentrum har også i 2018 vært svært vellykket. Undertegnede er nestleder i Aurskog-Høland utvikling. Dette er et viktig fora som knytter tettstedene tettere sammen. Sammen arrangeres Stuttreist & Himlaga festivalen 22.september med deltagere fra hele kommunen. Rømskog er også med. Aurskog-Høland konferansen med 150 påmeldte ble gjennomført. Ny Oslo ring 4_RV22 er blitt jobbet med siden 2014. Ny trase på østsiden av Glomma er kommet med i NTP. Hastighetstog prosjekt. Handle lokalt kampanje 24.november. Reiselivssatsing i A-H Rømskog er på programmet. (Reiselivslaget nedlagt 2016) Egen Næringsavis for kommunen for å vise mangfoldet? Leif Arne Lundhagen

Styrets sammensetning 2017

Leder: Leif Arne Lundhagen Nestleder: Arild Hellesjø Kasserer: Ole Einar Holt Sekretær: Ola Foss Vold Styremedlem: Kjetil Fager Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Styremedlem: Torun-Marie Brøtmet Varamedlem : Rita Wennemo Valgkommite: Roy Gundersen Ole-Ivar Berg . Medlemskontingent for innværende år: Bedrifter med ansatte kr. 1.500,- Enkeltmannsforetak kr. 1.000,- Støttemedlem/hobby kr. 200,- Styret Hemnes 25.August 2018.

Styrets sammensetning 2018

valgt 10.9.2018

Leder: Leif Arne Lundhagen Nestleder: Jan Erik Martinsen Kasserer: Ole Einar Holt Sekretær: Ola Foss Vold Styremedlem: Kjetil Fager Styremedlem: Per Fredrik Gustavsen Styremedlem: Torun-Marie Brøtmet Varamedlem : Rita Wennemo Valgkomite: Roy Gundersen Ole-Ivar Berg
Hemnes Næringesforening