NAVIGATION
SOSIALEMEDIER
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen@outlook.com t: 63 85 83 35
Design og Drift: Grafisk Service AS

Kommuneplan Aurskog-Høland 2018 -2028 (Hemnes)

5.1. Utbygging

Aurskog-Høland kommune har som mål å være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide. For å oppnå dette, skal kommunen motivere og legge til rette for bærekraftig boligutvikling. Samtidig skal kommunen ta sin andel av den regionale befolkningsveksten, tilsvarende gjennomsnittlig årlig vekst på 2 %. Boligutbyggingen baseres på strategiene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus samt lokalpolitiske vedtak. Foreslåtte områder for boligutvikling representerer en dreining over på skog og mindre produktive arealer. Hoveddelen av boliger etableres sentrumsnært og nært eksisterende kollektivtransport. Det legges stor vekt på fortetting i tråd med vedtatte kommunedelplaner for Bjørkelangen og Aursmoen. Over 80 % av boligutbyggingen vil skje i tilknytning til kollektivaksen Aursmoen – Bjørkelangen - Løken. Planbestemmelsene bidrar til en slik utvikling. Det legges opp til en boligproduksjon opp mot 2 000 boliger i kommuneplanperioden, noe som tilsvarer 800 boliger den neste fireårsperioden. Den vesentligste boligbyggingen i årene fremover vil skje i og rundt Bjørkelangen og Aursmoen sentrum. På Bjørkelangen legges det opp til utbygging av eneboliger i Festningsåsen og på Bliksrud, samt fortetting i sentrum slik kommunedelplanen for Bjørkelangen angir. På Aursmoen legges det vekt på fortetting i sentrum i tråd med eksisterende områdereguleringsplan for Aursmoen, samt utvikling av et større boligområde på Prestegårdsskogen.

5.2. Næring

Kommuneplanen har avsatt arealreserver som gi rom for vekst for ulike typer næringer, også med tanke på kommunens ønske om å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og nye fagmiljøer. Det er avsatt arealer for næringsutvikling på Killingmo i Aurskog, utvidelse av næringsområdet på Løken og på Hemnes sag samt et mindre område på Setskog. I tillegg gir planene om fortetting mulighet for utvidelse av handel- og servicenæringer i sentrumsområdene, spesielt på Bjørkelangen. Næringsområdet på Killingmo er påtenkt arealkrevende næring. I tillegg er det satt av et område på Harkerud, Aurskog til offentlig tjenesteyting.

Kommuneplan Hemnes-området 2018 - 2028 (folkemøte)

Vi får bli med på et åpent møte Hemnes Næringsforening arrangerte, med debatt og meninger. Byggesaksbehandler fra kommunen, besvarer også på spørsmål fra publikum. Vi spør oss hvordan ser Hemnes ut om 10 år? Store planer for enkelte utbyggere.
Kommuneplan Aurskog-Høland kommune 2018 - 2028 (Hemnesområdet)
Kommuneplan Aurskog-Høland kommune 2018 - 2028 (Hemnesområdet)
FACEBOOK
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen @outlook.com t: 63 85 83 35
Design og vedlikehold: Grafisk Service AS

Kommuneplan Aurskog-Høland

2018 -2028 (Hemnes)

5.1. Utbygging

Aurskog-Høland kommune har som mål å være en attraktiv, åpen og inkluderende kommune der det er godt å vokse opp, bo og arbeide. For å oppnå dette, skal kommunen motivere og legge til rette for bærekraftig boligutvikling. Samtidig skal kommunen ta sin andel av den regionale befolkningsveksten, tilsvarende gjennomsnittlig årlig vekst på 2 %. Boligutbyggingen baseres på strategiene i Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus samt lokalpolitiske vedtak. Foreslåtte områder for boligutvikling representerer en dreining over på skog og mindre produktive arealer. Hoveddelen av boliger etableres sentrumsnært og nært eksisterende kollektivtransport. Det legges stor vekt på fortetting i tråd med vedtatte kommunedelplaner for Bjørkelangen og Aursmoen. Over 80 % av boligutbyggingen vil skje i tilknytning til kollektivaksen Aursmoen – Bjørkelangen - Løken. Planbestemmelsene bidrar til en slik utvikling. Det legges opp til en boligproduksjon opp mot 2 000 boliger i kommuneplanperioden, noe som tilsvarer 800 boliger den neste fireårsperioden. Den vesentligste boligbyggingen i årene fremover vil skje i og rundt Bjørkelangen og Aursmoen sentrum. På Bjørkelangen legges det opp til utbygging av eneboliger i Festningsåsen og på Bliksrud, samt fortetting i sentrum slik kommunedelplanen for Bjørkelangen angir. På Aursmoen legges det vekt på fortetting i sentrum i tråd med eksisterende områdereguleringsplan for Aursmoen, samt utvikling av et større boligområde på Prestegårdsskogen.

5.2. Næring

Kommuneplanen har avsatt arealreserver som gi rom for vekst for ulike typer næringer, også med tanke på kommunens ønske om å tiltrekke seg kunnskapsbedrifter og nye fagmiljøer. Det er avsatt arealer for næringsutvikling på Killingmo i Aurskog, utvidelse av næringsområdet på Løken og på Hemnes sag samt et mindre område på Setskog. I tillegg gir planene om fortetting mulighet for utvidelse av handel- og servicenæringer i sentrumsområdene, spesielt på Bjørkelangen. Næringsområdet på Killingmo er påtenkt arealkrevende næring. I tillegg er det satt av et område på Harkerud, Aurskog til offentlig tjenesteyting.

Kommuneplan Hemnes-området 2018 - 2028

(folkemøte)

Vi får bli med på et åpent møte Hemnes Næringsforening arrangerte, med debatt og meninger. Byggesaksbehandler fra kommunen, besvarer også på spørsmål fra publikum. Vi spør oss hvordan ser Hemnes ut om 10 år? Store planer for enkelte utbyggere.
Kommuneplan Aurskog-Høland kommune 2018 - 2028 (Hemnesområdet)
Hemnes Næringesforening