NAVIGATION
SOSIALEMEDIER
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen@outlook.com t: 63 85 83 35
Design og Drift: Grafisk Service AS

AVIS OG FILMKLIPP

Vellykket Julemesse i Søndrehallen

– Tar opp saken på neste møte

Hemnes Næringsforening setter opp sentrumsutvikling og hva som skal skje med «Doktorbolig-tomta» på møteplanen før jul. – Vi må egentlig finne en dato så fort som mulig, sier leder i Hemnes Næringsforening, Leif Arne Lundhagen. Han er også eier av bensinstasjonen i bygda, og sitter sentralt plassert i lokalpolitikken, som medlem av kommunestyret for Høyre. – Er det vanskelig med så mange roller? – Nei. Det synes jeg ikke. – Hva tenker du om debatten rundt Doktorboligen og eventuell rivning av den? – Jeg har i grunnen ikke gjort meg opp noen mening, og må ha mer informasjon om saken før jeg uttaler meg om den. «Skurrer veldig» Lundhagen antyder at dagens sentrum er «det eneste fornuftige stedet for utvikling». – Hva skjer med Hemnes sentrum dersom butikken flytter i nærheten av hallen? – ...Hmmm, å flytte all trafikken dit bort skurrer veldig... – Har det med at du selv driver næring i sentrum? – Nei. Vi har selvsagt visse fordeler av hverandre på grunn av trafikken, men det vil ikke bli noe problem for driften av bensinstasjonen dersom butikken flytter. Butikksjef Rita Wennemo i Coop Prix på Hemnes sier hun ikke har kjennskap til noen planer om at butikken skal flyttes nærmere Søndrehallen, til et mulig nytt forretningsbygg der Doktorboligen ligger i dag. – Det må du i så fall snakke med mine overordnede om, sier hun. Viseadministrerende direktør Bjørn Tore Skaug i Coop Øst bekrefter at han og Terje Hellesjø i Hellesjø Byggservice har snakket sammen. – Hvis de kan tilby noe interessant, vil vi vurdere det. Et nytt forretningsbygg vil selvsagt vært enda mer hensiktsmessig enn lokalene vi har i dag. Selv om de fungerer bra, understreker Skaug. Skisse på leiligheter Coop Øst har skisser for leiligheter på toppen av dagens Coop-bygg, men Skaug sier at det må grundigere analyser til dersom de skal realiseres. – Det har med byggets konstruksjon å gjøre. Vi kan ikke bare sette opp noen skillevegger og gjøre om til leiligheter. Det er litt mer omfattende enn som så.
Foto: ytrenytt.no
Foto: Anne Enger Mjåland
Saken er hentet fra og gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus Blad Saken er skrevet av: Anne Enger Mjåland anne@indre.no 928 18 036

Opplev Søndre Høland 2016

Mange Hatter: Leif Arne Lundhagen er leder i Hemnes Næringsforening, eier bensinstasjonen i Hemnes sentrum og er fast medlem av kommunestyret i Aurskog-Høland.
NÆRINGSFORENINGEN I MEDIA Her finner du avis og filmklipp

Hemnes - Furulund utsatt enda

engang…

Reguleringsplanen for vei/gangveiprosjektet Hemnes - Furulund fra 2010 er ikke god nok i dag. Derfor må Statens vegvesen utarbeide en ny plan for det de mener er et krevende prosjekt. Til stor frustrasjon for de engasjerte folkene på Hemnes.
FACEBOOK
ADRESSE Langstranda 2 1970 Hemnes
KONTAKT e:leif.a.lundhagen @outlook.com t: 63 85 83 35
Design og vedlikehold: Grafisk Service AS

AVIS OG FILMKLIPP

Vellykket Julemesse i

Søndrehallen

– Tar opp saken på neste møte

Hemnes Næringsforening setter opp sentrumsutvikling og hva som skal skje med «Doktorbolig-tomta» på møteplanen før jul. – Vi må egentlig finne en dato så fort som mulig, sier leder i Hemnes Næringsforening, Leif Arne Lundhagen. Han er også eier av bensinstasjonen i bygda, og sitter sentralt plassert i lokalpolitikken, som medlem av kommunestyret for Høyre. – Er det vanskelig med så mange roller? – Nei. Det synes jeg ikke. – Hva tenker du om debatten rundt Doktorboligen og eventuell rivning av den? – Jeg har i grunnen ikke gjort meg opp noen mening, og må ha mer informasjon om saken før jeg uttaler meg om den. «Skurrer veldig» Lundhagen antyder at dagens sentrum er «det eneste fornuftige stedet for utvikling». – Hva skjer med Hemnes sentrum dersom butikken flytter i nærheten av hallen? – ...Hmmm, å flytte all trafikken dit bort skurrer veldig... – Har det med at du selv driver næring i sentrum? – Nei. Vi har selvsagt visse fordeler av hverandre på grunn av trafikken, men det vil ikke bli noe problem for driften av bensinstasjonen dersom butikken flytter. Butikksjef Rita Wennemo i Coop Prix på Hemnes sier hun ikke har kjennskap til noen planer om at butikken skal flyttes nærmere Søndrehallen, til et mulig nytt forretningsbygg der Doktorboligen ligger i dag. – Det må du i så fall snakke med mine overordnede om, sier hun. Viseadministrerende direktør Bjørn Tore Skaug i Coop Øst bekrefter at han og Terje Hellesjø i Hellesjø Byggservice har snakket sammen. – Hvis de kan tilby noe interessant, vil vi vurdere det. Et nytt forretningsbygg vil selvsagt vært enda mer hensiktsmessig enn lokalene vi har i dag. Selv om de fungerer bra, understreker Skaug. Skisse på leiligheter Coop Øst har skisser for leiligheter på toppen av dagens Coop-bygg, men Skaug sier at det må grundigere analyser til dersom de skal realiseres. – Det har med byggets konstruksjon å gjøre. Vi kan ikke bare sette opp noen skillevegger og gjøre om til leiligheter. Det er litt mer omfattende enn som så.

Opplev Søndre Høland 2016

NÆRINGS- FORENINGEN I MEDIA Her finner du avis og filmklipp
Foto: ytrenytt.no
Mange Hatter: Leif Arne Lundhagen er leder i Hemnes Næringsforening, eier bensinstasjonen i Hemnes sentrum og er fast medlem av kommunestyret i Aurskog-Høland.
Foto: Anne Enger Mjåland
Saken er hentet fra og gjengitt med tillatelse fra Indre Akershus Blad Saken er skrevet av: Anne Enger Mjåland anne@indre.no 928 18 036

Hemnes - Furulund utsatt enda

engang…

Reguleringsplanen for vei/gangveiprosjektet Hemnes - Furulund fra 2010 er ikke god nok i dag. Derfor må Statens vegvesen utarbeide en ny plan for det de mener er et krevende prosjekt. Til stor frustrasjon for de engasjerte folkene på Hemnes.
Hemnes Næringesforening