top of page

Hemnes kirke

Langstranda 12, 1970 Hemnes

Telefon: 479 78 430

  • Facebook
Skjermbilde 2022-02-03 kl. 17.39.39.png

Søndre Høland kirke (Hemnes kirke) er en korskirke fra 1866 som ligger i Hemnes i Aurskog-Høland kommune i Viken fylke. Den er en del av Den norske kirke og hører til Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Tegningene til kirken ble utarbeidet av Anders Haneborg på grunnlag av Christian H. Grosch' tegninger til Båstad kirke. Byggmestre var Gulbrand Johnsen og Andreas Sand.[1] Byggverket er i tre og har 500 plasser.

Bildet i altertavlen er malt av Christen Brun i kopi etter Adolph Tidemand, og motivet er hans populære oppstandelsesbilde fra Bragernes kirke i DrammenKlebersteinsdøpefonten er overtatt fra den tidligere kirken. Et orgel av Amund Eriksen fra 1866 ble ombygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i 1965.[2]

På kirkegården står et gravkapell fra 1924.

Kirken ble omtalt som Hemnes kirke inntil 1931, og Søndre Høland kirke etter den tid.[3]

bottom of page