top of page

Om Hemnes Næringsforening

Hemnes Næringsforening er en lokal forening bestående av næringsdrivende i den søndre delen av kommunen. Foreningens formål er å bidra til økt samarbeid om viktige felles mål: Bidra til nye arbeidsplasser ved å jobbe for å ha ledige industritomter. Bidra til økt bosetting for å opprettholde servicetilbudene.

Hemnes Næringsforening skal jobbe for og med næringsdrivende på Hemnes og skape gode forhold for vekst i det lokale markedet. Dette skal vi gjøre gjennom å samle medlemmene jevnlig til sosiale og faglige arrangementer samt markedsføre medlemmene hyppig i sosiale medier og gjennom nyhetsbrev direkte til innbyggerne på Hemnes.
Ved å påvirke myndigheter og næringsdrivende ønsker vi dessuten å utvikle Hemnes positivt i årene som kommer.

Styret i Hemnes Næringsforening består av følgende personer i 2024:

Leder Elin Kollerud (1 år)
Nestleder: Alf Villy Nordli (2 år)
Kasserer: Ole-Einar Holth (2 år)
Sekretær: June Kragtorp (1 år)
Styremedlemmer:
Hanne Fjellheim (2 år)
Nina Granerud Fjeld (1 år),
Tom Christoffer Grønlund (2 år)

Varamedlemmer:
Kari Meyer (1 år)
Leif Arne Lundhagen (2 år)

Valgkomite: Roy Gundersen og Arnfinn Wennemo

Revisor: Rita Wennemo (1 år)
Repr. fra Bygdetunet velges på årsmøte til Bygdetunets venner
 
bottom of page