top of page

Om Hemnes Næringsforening

Hemnes Næringsforening er en lokal forening bestående av næringsdrivende i den søndre delen av kommunen. Foreningens formål er å bidra til økt samarbeid om viktige felles mål: Bidra til nye arbeidsplasser ved å jobbe for å ha ledige industritomter. Bidra til økt bosetting for å opprettholde servicetilbudene.

Hemnes Næringsforening skal jobbe for og med næringsdrivende på Hemnes og skape gode forhold for vekst i det lokale markedet. Dette skal vi gjøre gjennom å samle medlemmene jevnlig til sosiale og faglige arrangementer samt markedsføre medlemmene hyppig i sosiale medier og gjennom nyhetsbrev direkte til innbyggerne på Hemnes.
Ved å påvirke myndigheter og næringsdrivende ønsker vi dessuten å utvikle Hemnes positivt i årene som kommer.

Styret i Hemnes Næringsforening består av følgende personer:

Leder: Nina Granerud Fjeld
Nestleder: Tom Christoffer Grønlund
Kasserer: Ole-Einar Holth
Sekretaer: June Kragtorp
Styremedlemmer: Elin Kollerud, Alf Willy Nordli 
Repr. fra Bygdetunet velges på årsmøte til Bygdetunets venner

Varamedlemmer: Kari Meyer og Leif Arne Lundhagen
Valgkomite: Roy Gundersen og Arnfinn Wennemo
Revisor: Rita Wennemo 
bottom of page